ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
OGÓLNOPOLSKI SYSTEM REGIONALNEJ
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ i SPOŁECZNEJ
z serii:

ZABEZPIECZ MIEJSCE ZDARZENIA:
1. włącz światła awaryjne i unieruchom pojazd
2. ubierz kamizelkę odblaskową
3. ustaw trójkąt ostrzegawczy/odblaskowy zgodnie
z zasadami

Na odległość ustawienia trójkąta ostrzegawczego
ma wpływ
obowiązująca prędkość w danym obszarze
oraz jego umiejscowienie:
- na obszarze zabudowanym (w ruchu miejskim)
ok 1 m
- na drodze przebiegającej przez obszar zabudowany 30 m - 50 m
- na drodze ekspresowej ok 100 m
- na autostradzie 100 m - 150 m


Zatrzymałeś się by udzielić pomocy:

ustaw swój pojazd w odległości ok 20 m od miejsca
zdarzenia i zabezpiecz miejsce zdarzenia zgodnie
z ww. wskazówkami

Jeśli pojazd znajduje się za zakrętem lub pagórkiem należy zwiększyć odległość ustawienia trójkąta ostrzegawczego za pojazdem

OCENA STANU służy szybkiej ewakuacji

osoby potrzebującej pomocy:
Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny
– nawiąż kontakt słowny,
delikatnie potrząśnij za ramiona.

WEZWIJ POMOC
pogotowie ratunkowe 997, policja 999
lub numer uniwersalny 112

UDZIEL PIERWSZEJ POMOCY

*Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie
informacyjny nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Wiedza ratująca życie © System rozpowszechniania wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy.
Wiedza ratująca życie