CMS

close button ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

Świat piękna i relaksu, miej­sce stwo­rzo­ne­ z my­ślą o wy­jąt­ko­wych po­trze­bach ko­sme­tycz­nych ko­biet i męż­czyzn. W Olim­pia Day Spa łą­czy­my naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnię­cia ko­sme­ty­ki i relaks, co spra­wia, że ofe­ro­wa­ne przez nas za­bie­gi speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów. W tro­sce o zdro­wy wy­gląd i do­bre sa­mo­po­czu­cie na­szych go­ści sta­ran­nie do­bie­ra­my ko­sme­ty­ki oraz za­bie­gi, a przy­tul­ne wnę­trza In­sty­tu­tu i at­mos­fe­ra peł­na za­ufa­nia sta­no­wią do­sko­na­łe wa­run­ki dla uko­je­nia zmy­słów i re­lak­su. Proponujemy zabiegi pielęgnacyjne twarzy dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry - zawierają masaż twarzy, szyi i dekoltu, maskę z ampułką, henna z regulacją, profesjonalny makijaż  oraz wygładzający peeling całego ciała, masaż  np. gorącymi kaminiami czy masaż czekoladą, zabiegi na dłonie i stopy.

Olimpia Day SPA

Hotelowa 12
44-213 RYBNIK
tel. 534144140

Olimpia Day SPA

44-213 RYBNIK, Hotelowa 12
tel. 534144140

Świat piękna i relaksu, miej­sce stwo­rzo­ne­ z my­ślą o wy­jąt­ko­wych po­trze­bach ko­sme­tycz­nych ko­biet i męż­czyzn. W Olim­pia Day Spa łą­czy­my naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnię­cia ko­sme­ty­ki i relaks, co spra­wia, że ofe­ro­wa­ne przez nas za­bie­gi speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów. W tro­sce o zdro­wy wy­gląd i do­bre sa­mo­po­czu­cie na­szych go­ści sta­ran­nie do­bie­ra­my ko­sme­ty­ki oraz za­bie­gi, a przy­tul­ne wnę­trza In­sty­tu­tu i at­mos­fe­ra peł­na za­ufa­nia sta­no­wią do­sko­na­łe wa­run­ki dla uko­je­nia zmy­słów i re­lak­su. Proponujemy zabiegi pielęgnacyjne twarzy dostosowane do indywidualnych potrzeb skóry - zawierają masaż twarzy, szyi i dekoltu, maskę z ampułką, henna z regulacją, profesjonalny makijaż  oraz wygładzający peeling całego ciała, masaż  np. gorącymi kaminiami czy masaż czekoladą, zabiegi na dłonie i stopy.

Olimpia Day SPA - Tematy branżowe: ZDROWIE, URODA; Branże: URODA; Podział branżowy: Odnowa biologiczna, spa, Salony kosmetyczne; Miejscowość: RYBNIK; Województwo: ŚLĄSKIE; Słowa kluczowe: manicure, salon kosmetyczny, spa,
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: ZDROWIE, URODA
Branże: URODA
Miejscowość: RYBNIK
Województwo: ŚLĄSKIE;
Słowa kluczowe: manicure, salon kosmetyczny, spa,

Aktualne wpisy firm

Najczęściej wyszukiwane Najnowsze wpisy Aktualnie wyszukiwane Przykładowe wpisy
WIĘCEJ >> WIĘCEJ >> WIĘCEJ >> WIĘCEJ >>