CMS

ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

W ramach Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzimy kształcenie praktyczne dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowych umiejętności do wykonywania zawodu;
W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizujemy dokształcanie teoretyczne w 29 zawodach;
Prowadzimy Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy;

Organizujemy bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej  i technikum w zawodach:


- fryzjer , technik usług fryzjerskich;
- kucharz,  technik żywienia i  usług gastronomicznych,
- monter zabudowy i robot wykończeniowych,
- technik budownictwa,
- technik pojazdów  samochodowych.

Organizujemy kursy i szkolenia w celu przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych:


w zakresie spawalnictwa:
- spawanie elektryczne,
- spawanie MAG w osłonie CO2;
- spawanie TIG w osłonie argonu;
- cięcie gazowe i szczepianie elektryczne stali.


- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
i platformowych oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem.

- BHP
Szkolenie podstawowe i okresowe dla wszystkich grup zawodowych – pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

- przygotowanie do egzaminu na uprawnienia SEP
Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń
i instalacji do 1kV.

- palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem opałowym
Kurs przygotowuje do obsługi wymienionych kotłów i egzaminu kwalifikacyjnego.

- obsługa kas fiskalnych
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Istnieje możliwość uruchomienia szkoleń zgodnie z potrzebami pracodawców oraz zainteresowanych.

Ponadto:

W ciągu roku szkolnego świadczymy usługi w zakresie:
mechanika i  diagnostyka pojazdowa;
obróbka skrawaniem;
ślusarsko-spawalnicze.
     

                                                                                                                                                 Zapraszamy.

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

ul. Sobieskiego 10
83-110 TCZEW
tel. 58 531 43 43
fax: 58 531 74 44

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

83-110 TCZEW, ul. Sobieskiego 10
tel. 58 531 43 43, fax: 58 531 74 44

W ramach Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzimy kształcenie praktyczne dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowych umiejętności do wykonywania zawodu;
W Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizujemy dokształcanie teoretyczne w 29 zawodach;
Prowadzimy Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy;

Organizujemy bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla dorosłych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej  i technikum w zawodach:


- fryzjer , technik usług fryzjerskich;
- kucharz,  technik żywienia i  usług gastronomicznych,
- monter zabudowy i robot wykończeniowych,
- technik budownictwa,
- technik pojazdów  samochodowych.

Organizujemy kursy i szkolenia w celu przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych:


w zakresie spawalnictwa:
- spawanie elektryczne,
- spawanie MAG w osłonie CO2;
- spawanie TIG w osłonie argonu;
- cięcie gazowe i szczepianie elektryczne stali.


- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych
i platformowych oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem.

- BHP
Szkolenie podstawowe i okresowe dla wszystkich grup zawodowych – pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

- przygotowanie do egzaminu na uprawnienia SEP
Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń
i instalacji do 1kV.

- palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem opałowym
Kurs przygotowuje do obsługi wymienionych kotłów i egzaminu kwalifikacyjnego.

- obsługa kas fiskalnych
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Istnieje możliwość uruchomienia szkoleń zgodnie z potrzebami pracodawców oraz zainteresowanych.

Ponadto:

W ciągu roku szkolnego świadczymy usługi w zakresie:
mechanika i  diagnostyka pojazdowa;
obróbka skrawaniem;
ślusarsko-spawalnicze.
     

                                                                                                                                                 Zapraszamy.

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie - Tematy branżowe: OŚWIATA, KULTURA; Branże: KURSY, DOKSZTAŁCANIE; Podział branżowy: Kształcenie praktyczne; Miejscowość: TCZEW; Województwo: POMORSKIE; Słowa kluczowe: doszkalanie zawodowe, kursy i szkolenia, szkoła zawodowa,
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: OŚWIATA, KULTURA
Podział branżowy: Kształcenie praktyczne
Miejscowość: TCZEW
Województwo: POMORSKIE;