ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
sportpremium slogan

Pewny start Przedstawicielowi Handlowemu zapewnia przygotowany przez naszą firmę obszar sprzedaży, w którym są już zainstalowane nośniki zewnętrzne na podstawie współpracy z Samorządami Terytorialnymi (Urzędy Miast, Starostwa, Urzędy Miast i Gmin itd.)

Zbudowana jest również baza stałych klientów. Na bazie stałych i pozyskując nowych przedsiębiorców chcących umieścić informację lub reklamę swojej firmy w naszych nośnikach informacyjno-reklamowych jest realizowana sprzedaż w ramach Ogólnopolskiego Systemu Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej. System zapewnia klientowi prezentację firmy zarówno w nośniku zewnętrznym, jak i internetowym: - Branżowy Wykaz Firm i Instytucji gwarantując ogólnopolski oraz europejski zasięg przez 365 dni.

Idea przedsiębiorczości zakłada przepływ know-how Sport-Premium Sp. z o.o. do Przedstawiciela Handlowego przez cały czas współpracy. Idea współpracy polega na tym, że Sport-Premium udziela Przedstawicielowi Handlowemu prawo do prowadzenia działalności zgodnie z koncepcją systemu.

W ramach Umowy o Współpracy sporządzonej na piśmie oraz w zamian za świadczenie usług Przedstawiciel Handlowy nabywa prawo do korzystania z nazwy handlowej produktów Sport-Premium, jej znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania z pomocy handlowej i technicznej Sport-Premium. Ponadto Umowa o Współpracy upoważnia do działalności Przedstawiciela Handloweho na określonym terytorium.