close button ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

LIST OF INDUSTRIES

USŁUGI GEODEZYJNE

Geodezja jest dziedziną nauki, która przede wszystkim zajmuje się ustalaniem wielkości oraz kształtu Ziemi, a także określaniem położenia wybranych punktów na powierzchni naszej planety.

Praktyczne zadania geodezji to uzyskanie i rozpowszechnianie informacji o Ziemi w kontekście planety oraz środowiska geograficznego; przekształcanie przestrzeni; racjonalizowanie gospodarki przestrzennej; dbanie o ład przestrzenny i ekologiczny oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji obiektów budowalnych i konstrukcyjnych.

W wyniku pomiarów geodezyjnych otrzymujemy wszelkiego rodzaju mapy, schematy, profile, jak również dokumentację tekstową opisującą dany grunt, często o charakterze prawnym. Dlatego też z usług geodezyjnych często korzystają osoby prywatne lub instytucje, w celu opisania działki (na przykład rolnej lub budowalnej), wyznaczenia jej granic, dokładnego zmierzenia powierzchni bądź przygotowania mapy wybranego obszaru. Tego typu dokumentacja na pewno jest niezbędna przy sprzedaży, kupnie, lub wynajmowaniu gruntów. Innym zastosowaniem usług geodezyjnych są różne kwestie sporne dotyczące działek, lub większych obszarów. Wówczas z map i opisów geodezyjnych korzystają biegli sądowi i prawnicy zainteresowanych stron.

W naszym serwisie znajdą Państwo dane kontaktowe oraz adresy do biur i firm geodezyjnych w całej Polsce, które świadczą usługi miernicze, topograficzne, kartograficzne, czy też usługi geodezji gospodarczej.

DIRECTORY BY INDUSTRY: CHOSZCZNO - USŁUGI - FINANSE - UBEZPIECZENIA - ZACHODNIOPOMORSKIE