ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.

REPREZENTANT HANDLOWY

Propozycja współpracy skierowana jest do doświadczonego Handlowca, który chce realizować idee przedsiębiorczości i osiągnąć niezależność poprzez budowanie swojego biznesu w branży reklamowej.

Pewny start zapewnia przygotowany przez naszą firmę obszar sprzedaży, w którym są już zainstalowane nośniki zewnętrzne na podstawie współpracy z Samorządami Terytorialnymi (Urzędy Miast, Starostwa, Urzędy Miast i Gmin itd.). Zbudowana jest również baza stałych klientów. Na bazie stałych i pozyskując nowe firmy chcące umieścić informację lub reklamę w naszych nośnikach informacyjno-reklamowych jest realizowana sprzedaż w ramach Systemu Regionalnej Aktywności Gospodarczej i Społecznej. System zapewnia klientowi prezentację zamieszczaną zarówno w nośniku zewnętrznym, jak i internetowym (Branżowy Wykaz Firm i Instytucji www.indexfirm.pl) gwarantując ogólnopolski oraz europejski zasięg przez 365 dni.

Możliwości biznesowe stwarza poziom wynagrodzenia, który z powodzeniem pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pracy na umowę o dzieło. Reprezentant Handlowy otrzymuje wynagrodzenie bazowe, premie miesięczne i gratyfikację kwartalną związaną z wynikami handlowymi. Reprezentant Regionu ma większe możliwości zarobkowe, które oczywiście zwiększają się wraz z osiąganymi wynikami handlowymi.

Istotne jest, że Reprezentant Hanlowy nie czeka ponad miesiąc na wynagrodzenie bazowe, otrzymuje je zaraz po zrealizowaniu projektu. Opracowanie takie trwa od 2 do maksymalnie 4 tygodni w zależności od projektu i umiejętności sprzedażowych Reprezentanta Handlowego.

Każdego miesiąca wypłacane jest wynagrodzenie bazowe i premie. Dodatkowo za wyniki handlowe wypłacana jest gratyfikacja kwartalna.

Idea przedsiębiorczości zakłada przepływ know-how Sport-Premium Sp. z o. o. do Reprezentanta Handlowego przez cały czas współpracy. Idea współpracy polega na tym, że Sport-Premium udziela Reprezentantowi Handlowemu prawo oraz nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z koncepcją systemu. W ramach Umowy o Współpracy sporządzonej na piśmie oraz w zamian za świadczenie usług Reprezentant Handlowy nabywa prawo do korzystania z nazwy handlowej produktów Sport-Premium, jej znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania z pomocy handlowej i technicznej Sport-Premium. Ponadto Umowa o Współpracy upoważnia do działalności Reprezentanta Handlowego na określonym i stałym terytorium.