close button ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox

BRANŻA DO WYBORU

UBEZPIECZENIA

Branża ubezpieczeniowa aktualnie zalicza się do szeroko pojętej działalności finansowej. Pod określeniem: biuro ubezpieczeniowe, czy agencja ubezpieczeniowa rozumiemy już nie tylko firmę oferującą powszechnie znane ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenia samochodowe, ale także szereg innych usług finansowych, które są powiązane z zabezpieczeniem życia i zdrowia klientów. Większość tych usług finansowo-ubezpieczeniowych została określona jako tak zwany „trzeci filar” po reformie przepisów emerytalnych w końcówce lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. W ramach wspomnianego trzeciego filaru najczęściej spotykaliśmy się z różnego rodzaju ubezpieczeniami na życie, długoterminowymi inwestycjami z ubezpieczeniem zdrowia i życia beneficjentów, które polegają na płaceniu cyklicznych składek i odkładaniu ich przez dziesięć, dwadzieścia lub więcej lat na przyszłą emeryturę.

Agencje ubezpieczeniowe, oprócz klasycznych ubezpieczeń pracowniczych czy dla uczniów szkół, zajmują się również na przykład: ubezpieczaniem osób prywatnych podczas zagranicznych wycieczek, zabezpieczaniem majątków firm, ubezpieczeniem samochodów klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Z usług ubezpieczeniowych powinien korzystać w zasadzie każdy, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną bez działalności gospodarczej, czy właścicielem firmy. Zgodnie z kilkoma starymi powiedzeniami, nigdy nie możemy mieć pewności, że nic złego nam się nie przytrafi. Według statystyk do nieszczęśliwych wypadków, w konsekwencji których następuje uszkodzenie ręki lub nogi, w zdecydowanej większości dochodzi w domu, czyli tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej.

WYKAZ FIRM I INSTYTUCJI: CHOSZCZNO - MASZYNY, URZĄDZENIA - ZACHODNIOPOMORSKIE I OKOLICE