Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00
 
Prezydent Miasta Roman Wojcieszek tel. 41 25 20 100
Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus tel. 41 25 20 101
Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Grzesiak tel. 41 25 20 101
Sekretarz Miasta Jan Janiec tel. 41 25 20 103
Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil tel. 41 25 20 104
Wydział Organizacyjny - Naczelnik Roman Szapsza tel. 41 25 20 105
Biuro Samorządowe – Naczelnik Jan Janiec tel. 41 25 20 103
Wydział Finansowy – Naczelnik Magdalena Grzmil tel. 41 25 20 104
Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik Elżbieta Duda tel. 41 25 20 143
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich – Naczelnik Agnieszka Winiarska tel. 41 2520146
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Naczelnik Ryszard Rupala
 tel. 41 2520112
Wydział Spraw Obywatelskich – Naczelnik Urszula Bojek tel. 41 25 20 161
Wydział Oświaty Kultury i Sportu – Naczelnik Krzysztof Myszka tel. 41 25 20 162
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Naczelnik Wanda Rydz tel. 41 25 20 154
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Naczelnik Ewa Stachowicz
 tel. 41 25 20 167
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg – Naczelnik Zygmunt Żebrowski tel. 41 25 20 173
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Naczelnik Anna Knyszyńska tel. 41 25 20 180
Straż Miejska – Komendant Ryszard Radomski tel. 41 25 20 190
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Audytor Sylwia Lolo tel. 41 25 20 149
Biuro Obsługi Prawnej – Radca Ewa Latos tel. 41 25 20 151
Biuro Rady Miasta – Przewodniczący Andrzej Dąbrowski tel. 41 25 20 120
Rzecznik Prasowy – Beata Wojciechowska tel. 41 25 20 108
Fax Urzędu Miasta 41 25 20 200
Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej- herb

Urząd Miasta w Skarżysku Kamiennej

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
ul. Sikorskiego 18
tel.: (041) 252-01-00

poczta@um.skarzysko.pl
www.skarzysko.pl

dojazd

indexfirm.pl
- Tematy branżowe: URZĘDY, INSTYTUCJE; Branże: URZĘDY; Podział branżowy: Urzędy miasta; Miejscowość: ; Województwo: ; Słowa kluczowe:
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: URZĘDY, INSTYTUCJE
Branże: URZĘDY
Podział branżowy: Urzędy miasta
Miejscowość:
Województwo: ;
Słowa kluczowe: