ZamknijZgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 173 (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Stosowanie plików cookies pozwala dostosowywać prezentowaną treść i usługi do indywidualnych potrzeb użytkowników i utrzymywać sesję użytkownika po zalogowaniu. Pliki cookies nie zawierają żadnych treści osobowych. Korzystanie z portalu www.indexfirm.pl oznacza akceptację plików cookies. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć w Polityce prywatności tutaj.
Prosimy o aktualizację oprogramowania do obsługi stron internetowych: www.mozilla.org/firefox
Starostwo Powiatowe w BIELSKU BIAŁEJ
INFORMACJE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

Mapa Powiatu

ul. Piastowska 40

BRANŻA DO WYBORU

WYKAZ FIRM I INSTYTUCJI: CERTYFIKACJE, BADANIA JAKOŚCI - BIELSKO-BIAŁA I OKOLICE

 

Urząd Dozoru Technicznego. Oddział w Bielsku - Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA , Legionów 81
tel . 0338295920
 

UDT-Cert. Urząd Dozoru Technicznego

43-300 BIELSKO-BIAŁA , Legionów 81
tel . 0338295920
 

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Bielsko-Biała

43-300 BIELSKO-BIAŁA , ul. Legionów 81
tel . (33) 829 59 20-49 , fax (33) 829 59 47
 

TÜV RHEINLAND Polska Sp. z o.o. Oddział Bielsko-Biała

ul. I Dywizji Pancernej 45
43-300 BIELSKO-BIAŁA

TÜV RHEINLAND Polska Sp. z o.o. Oddział Bielsko-Biała

43-300 BIELSKO-BIAŁA , ul. I Dywizji Pancernej 45
tel . (33) 810 42 65